Hushållens ägande i aktier och fonder har ökat med 145 procent på 3 år

Hushållens ägande i aktier och fonder har ökat med 145 procent på 3 år Samtidigt fortsätter svenskarna låna allt mer pengar - 850 miljarder kronor Svenska folket har de senaste dryga tre åren kraftigt växlat sparande från räntebärande till aktier och fonder. I slutet av 1995 hade hushållen knappt 40 procent sparat i aktier och fonder mot dagens 56 procent. Detta har gjort att svenskarnas förmögenhet vuxit från 521 miljarder kronor till 1 274 miljarder kronor. En uppgång med 145 procent. Hushållen fortsätter att låna allt mer pengar. Under tredje kvartalet ökade utlåningen med 8,4 procent jämfört med samma period förra året, till 850 miljarder kronor. Det visar SEB:s Sparbarometer för årets tredje kvartal. Det tredje kvartalet har svenskarnas tillgångar ökat med 11 miljarder kronor till 1 828 miljarder kronor (exklusive direktägda aktier). Den största förändringen under perioden står sparandet i fondförsäkring för som ökade med 5 procent till 121 miljarder kronor. Traditionell försäkring är fortfarande den största sparformen, 577 miljarder kronor. Bankinlåningen har ökat med 1,6 procent till 442 miljarder kronor. -Den ökade bankinlåningen kan bero på att svenskarna fått det allt bättre och väljer att parkera sina pengar tillfälligt på ett bankkonto tills de konsumerar eller placerar dem i något långsiktigt sparande, säger Viveka Hirdman Ryrberg. Svenskarnas ägande i aktier och fonder har ökat med 145 procent de senaste dryga tre åren. Det tredje kvartalet var hushållens direktägande i aktier samt indirekt i fonder 1 274 miljarder kronor mot 521 miljarder kronor i slutet av 1995. -Svenskarna började tidigt spara i fonder och har fått en bra avkastning över tiden. En del av värdetillväxten har de investerat i direktägda aktier för att kanske krydda sin sparportfölj, säger Claes-Johan Thureson, chef SEB Fondmarknad. Föreningssparbanken och SEB är fortfarande de största aktörerna på sparandemarknaden med 21,1 respektive 21,0 procent i marknadsandel. Skandia har 14,5, MeritaNordbanken 13,4, Handelsbanken 10,4, Länsförsäkringar Wasa 6,6 procent. Dessa förvaltar 1 590 miljarder kronor eller 87 procent av svenskarnas förmögenhet. För ytterligare information: Claes-Johan Thureson, chef SEB Fondmarknad, tel 08-763 69 85 Viveka Hirdman Ryrberg, SEB:s privatekonom, tel 08-763 65 81 Carl Holm, analytiker SEB Trygg Liv, tel 08- 785 18 42 Boo Ehlin, presschef, 08-763 85 77, 070-763 85 77 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00200/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar