Monica Caneman ansvarig för SEB:s Baltikum-satsning

Monica Caneman ansvarig för SEB:s Baltikum-satsning Monica Caneman, chef för affärsområde Finansiella Tjänster, får också ansvaret för koncernens satsning i Baltikum. Vidare får hon ansvaret för SEB:s strategiska planering och koordineringen av verksamheterna i de nordiska länderna. Inför bolagsstämman i april 1999 kommer Monica Caneman också att föreslås som koncernchefens ställföreträdare enligt det rotationssystem som tillämpas i koncernen. Mats Kjaer, i dag chef för region Syd i SEB:s kontorsrörelse, får det operativa ansvaret för utvecklingen av koncernens verksamhet i Baltikum. Mats rapporterar till Monica Caneman. Ny chef för region Syd utses inom kort. Skandinaviska Enskilda Banken har under november förvärvat tre banker i Baltikum: 32 procent av aktierna i Eesti Ühispank (Estland,) 36 procent av aktierna i Latvijas Unibanka (Lettland), och 32 procent av aktierna Vilniaus Bankas (Litauen). Den totala investeringen uppgår till 1 200 mkr. De tre baltiska bankerna har tillsammans 3 700 anställda och 181 bankkontor. Marknadsandelarna för in- och utlåning ligger på ca 25-35 procent i respektive land. För ytterligare information, kontakta Vice VD Monica Caneman tel 08-763 6206 Koncerninformationschef Gunilla Wikman tel 08-763 8125 Stf koncerninformationschef Sten Törnsten tel 08-763 8141 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/15/19981215BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/15/19981215BIT00190/bit0002.pdf

Dokument & länkar