Nyemissionen i SEB klar

Nyemissionen i SEB klar Nyemissionen i SEB är nu klar. Den tecknades till 98,9 procent och tillförde SEB 4 070,9 Mkr. Den nu genomförda nyemissionen beslutades på en extra bolagsstämma i SEB den 17 november 1999. Genom nyemissionen ökar antalet aktier med 116 311 618, varav 111 230 995 A-aktier och 5 080 623 C-aktier. Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 7 045 576 800 Mkr och antalet aktier till 704 557 680, varav 673 784 123 A-aktier och 30 773 557 C-aktier. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid OM Stockholmsbörsen från och med den 18 januari 2000. För ytterligare information: Boo Ehlin, presschef SEB, telefon 08-763 85 77, 070-763 85 77 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00230/bit0002.pdf

Dokument & länkar