S E B blir delägare i Adacra

S E B blir delägare i Adacra S E B Commercial Banking har tecknat avtal med konsultfirman Adacra AB om ett långsiktigt strategiskt samarbete. För att förstärka samarbetet förvärvar Skandinaviska Enskilda Banken 10 procent av aktierna i Adacra för 5 Mkr. Banken har också en långsiktig option att öka ägarandelen till 25 procent. Adacra är en management- och IT-konsultfirma som hjälper företag att utveckla och integrera Internet-relaterade lösningar i sin verksamhet. Företaget tillhandahåller tjänster för strategi- och affärsutveckling samt systemutveckling och implementering av nya lösningar. Adacra bildades i slutet av 1996 och har idag ca 20 anställda. S E B Commercial Banking och Adacra har samarbetat avseende electronic banking-produkter sedan hösten 1996. Samarbetet omfattar både gemensamma externa uppdrag, huvudsakligen för storföretagskunder som Stora och Volvo, och produktutveckling framförallt inom Cash Management-området. I framtiden kommer integration av företagens kassahantering, betalningsadministra-tion och administrativa processer att vara en viktig faktor inom Cash Management. Detta möjliggörs av ny teknik såsom globala ekonomistyrsystem och kommunikation genom bl a Internet. @ Vi har valt att fördjupa vårt samarbete med Adacra, eftersom bolaget har en utpräglad förståelse för bankens och våra kunders affärsprocesser samt kompetens att överföra dessa till Internet-teknik. Härigenom ser vi nya möjligheter att erbjuda våra kunder, framför allt storföretagen, framtidens tjänster inom Cash Management, säger Mats Göransson, chef för S E B Commercial Banking. @ För Adacra är det oerhört stimulerande att i ett långsiktigt och strategiskt samarbete få tillgång till S E B:s djupa produktkunskaper och därmed få unika möjligheter att skräddarsy arbetssätt och tekniska lösningar för våra kunder. Dessutom ger banken som institutionell investerare en stor styrka i vår fortsatta expansiva tillväxt, kommenterar Adacras VD Göran Hagegård. Förvärvet förutsätter tillstånd från Finansinspektionen. Ytterligare upplysningar lämnas av Mats Göransson, chef för S E B Commercial Banking, tel. 08-22 19 00, 070- 7638606 Göran Hagegård, VD Adacra, tel. 08-729 70 90, 0709-303000

Dokument & länkar