SEB Asset Management öppnar verksamhet i Danmark

Stockholm 1998-11-27 PRESSMEDDELANDE SEB Asset Management öppnar verksamhet I Danmark SEB Asset Management, Nordens största kapitalförvaltare, startar verksamhet i Danmark. Kapitalförvaltningen i Danmark är ett led i SEB Asset Managements expansionsplaner i Europa. Den danska verksamheten öppnar i början av 1999. Verksamheten i Danmark kommer att ledas av Niels-Ulrik Mousten som blir direktör för Kapitalförvaltningen. Henrik B Hvid och Jens W Larsson har anställts som portföljförvaltare. Samtliga har rekryterats från Unibank och har lång erfarenhet av kapitalförvaltning. De börjar sina anställningar den 1 februari 1999. -Vårt mål är att bli en långsiktig leverantör av kapitalförvaltningstjänster i Danmark och nå en marknadsandel på 5 - 10 procent. Vi tror vi kan tillföra kompetens när det gäller utlandsförvaltning eftersom vi har Europakunnande med lokal närvaro och specialistkunnande när det bland annat gäller läkemedel och teknologi, säger Lars Lundquist. - Vår strategi är att erbjuda danska kunder dynamiska och flexibla kapitalförvaltningslösningar. Vår avsikt med etableringen i Danmark är att bygga upp en stark lokal förvaltningsorganisation som utnyttjar vår redan goda lokala närvaro och kompetens I övriga Europa, säger Lars Lundquist. Kapitalförvaltning är ett strategiskt område för SEB. Målet är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa. Etableringen förutsätter tillstånd från berörda myndigheter i Danmark. För ytterligare information: Lars Lundquist, SEB Asset Management, 08-763 68 50 Boo Ehlin, presschef, SEB, tel: 08-763 85 77, mobil: 070-763 85 77 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00220/bit0002.pdf

Dokument & länkar