SEB satsar ytterligare på privatbanksverksamhet.

SEB satsar ytterligare på privatbanksverksamhet. SEB Kapitalförvaltning är den enhet inom SEB Asset Management som sköter koncernens privatbanksverksamhet. Privatbanken vänder sig till kunder med behov av kapitalförvaltningstjänster, aktiehandel och diskretionär förvaltning. Det är såväl privatpersoner som stiftelser och organisationer. Privatbanken tillhandahåller dessutom specialisttjänster som skatter, juridik, boutredningar och koncernens övriga bank- och försäkringstjänster. SEB Kapitalförvaltning har idag kontor på ett 20-tal orter i Sverige. Dessutom bedriver SEB privatbanksverksamhet i Luxemburg. Verksamhet är också under uppbyggnad i Norge, Finland och Danmark. Totalt förvaltat kapital uppgår till ca 160 miljarder kronor och antalet anställda till 600. Under 1999 planerar SEB att starta verksamhet i England. Mariana Burenstam Linder utses till ny chef för SEB Kapitalförvaltning. Hon var tidigare chef för SEB IT. Hugo af Petersens, tidigare chef för SEB Kapitalförvaltning, flyttar till London för att bygga upp privatbanksverksamheten där. Lars Lundquist, chef för SEB Asset Management: -SEB Kapitalförvaltning ett tillväxtområde av stor strategisk vikt. Banken har lång tradition av dessa tjänster som på senare år under Hugo af Petersens ledning utvecklats betydligt. Mariana Burenstam Linder kommer att utveckla affärsidén vidare, bl a med den potential som den nya informationsteknologin ger. Hennes IT-bakgrund passar därför väl in. -Att vi öppnar i London beror på två orsaker; dels bor där många skandinaver, dels tror vi London ökar i betydelse när det gäller privatbankssidan. Hugo af Petersens har lång erfarenhet av internationell privatbanksverksamhet och har arbetat många år i London. Lars Gustafsson, senast ansvarig för Strategisk Planering har utnämnts till chef för SEB IT. För ytterligare information, kontakta Koncerninformationschef Gunilla Wikman tel. 08-7638125 Presschef Boo Ehlin tel. 08-7638577 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/15/19981215BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/15/19981215BIT00200/bit0002.pdf

Dokument & länkar