SEB utökar handeln på internet. Lansering i Norden.

SEB utökar handeln på internet. Lansering i Norden. 21 miljarder kronor omsätts per år via SEB Trading Station Nu startar SEB en ny internettjänst för medelstora företag- SEB Trading Station. Det är en marknadsplats som ger användaren tillgång till beslutsstöd i form av finansiella rapporter och annan omvärldsinformation för att göra valutaaffärer. Det senaste året har valutaaffärer för 1,8 miljarder kronor omsatts vid cirka 2 000 avslut per månad. Det betyder att valutahandeln på nätet omsatt cirka 21 miljarder kronor det senaste året. SEB Trading Station ger ränte- och kursinformation i realtid samt möjlighet att länka vidare till eurorapporter och till exempel Reuters finansnyheter . -SEB Trading Station gör det möjligt för fler kunder att känna närheten till marknaden, säger Annika Bolin, chef SEB Trading. -Satsningen innebär att vi fortsätter att ligga i framkant när det gäller internet och vår strävan att vara tillgängliga, effektiva och enkla gentemot våra kunder, fortsätter Annika Bolin. Idag finns det cirka 130 kunder eller 200 användare som handlar valuta över internet. Den siffran räknar SEB ska stiga till drygt 300 kunder eller cirka 500 användare efter årsskiftet. I och med lanseringen i övriga Norden kan antalet kunder öka ytterligare. -Vi räknar med att det finns drygt 500 potentiella kunder bara i Sverige, säger Karin Ölund, på SEB Trading i Göteborg, som arbetar med projektet. För ytterligare information: Annika Bolin, chef SEB Trading, tel 08-506 23 82 Karin Ölund, SEB Trading Göteborg, tel 031-62 22 29 Boo Ehlin, presschef, SEB, tel 08-763 85 77, 070-763 85 77 Mer information finns att få på hhtp://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (Pr981013trading station.pdf) (Pr981013trading station.doc)