Self Trade breddar aktieägandet - värdet ökar för SEB

Self Trade breddar aktieägandet - värdet ökar för SEB Den franska internetmäklaren Self Trade kommer imorgon att ta in nytt kapital genom en sk private placement om 40 miljoner Euro (ca 345 miljoner kronor). De nya ägarna är Fondiaria, ett av Italiens ledande försäkringsbolag och den franska Rotchild-gruppen genom dess holdingbolag Paris Orléans och Francarep. Övriga aktieägare, inklusive SEB, har också deltagit i emissionen. Efter den riktade nyemission som nu genomförs ser ägandet i röstantal ut enligt följande; SEB gick in som sk referensaktieägare i samband med bolagets start i oktober 1998, med 25 procent av kapitalet för ca 13 miljoner svenska kronor. Därefter har SEB deltagit i två mindre nyemissioner om totalt ca 10 miljoner kronor före denna emission om motsvarande 68 miljoner kronor. Baserat på emissionsvärdet uppgår SEB:s andel efter emissionen till ca 350 miljoner kronor, varav det bokförda värdet uppgår till 90 miljoner kronor. Self Trade är idag en av de ledande europeiska internetmäklarna. Self Trade har idag 8000 kunder i Frankrike och genomför ca 3000 affärer per dag. Self Trade planerar att starta verksamhet även i Frankfurt, London, Madrid och Milano. För ytterligare information kontakta: Gunilla Wikman, Koncerninformationschef SEB tel. 08-7638125 Lotta Treschow, Investor Relations SEB tel. 08-7639559 Lars Gustafsson, vVD och CIO SEB tel. 08-221900 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00190/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar