Skandinaviska Enskilda Banken (publ) ökar innehavet i Latvijas Unibanka i Lettland

Skandinaviska Enskilda Banken (publ) ökar innehavet i Latvijas Unibanka i Lettland Under den senaste veckan har Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) köpt ytterligare 1 675 000 aktier i Latvijas Unibanka, vilket motsvarar ungefär 4,5 % av det totala aktiekapitalet i Unibanka. Detta ökar SEB:s totala innehav och röstandel till 48,8 % av Unibankas nuvarande aktiekapital. Den 18 november 1998 ingick SEB ett avtal med Unibanka som gav SEB ett initialt innehav om 23,1 % av aktiekapitalet samt ett konverteringslån som vid full konvertering idag skulle öka SEB:s aktiekapital med 8,7 %. Den 12 februari 1999 köpte SEB 5,9 % i Unibanka från Latvian Privatisation Agency. Den 16 februari köpte SEB ytterligare 15,4 % i Unibanka från Europeiska utvecklingsbanken (EBRD). För ytterligare information, var vänlig kontakta: Mats Kjaer, VD SEB Baltic Holding, tel 040-667 61 01, mobil 070-624 26 77 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00310/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00310/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar