Svenskarna 224 miljarder kronor rikare fjärde kvartalet 1999

Svenskarna 224 miljarder kronor rikare fjärde kvartalet 1999 SEB största aktören på sparandemarknaden - 20,9 procent i marknadsandel Svenskarnas sparkapital växte rekordartat under förra årets fjärde kvartal. Börsuppgången gjorde svenskarna 224 miljarder kronor rikare. Svenska folkets samlade sparande uppgick den 31 december 1999 till 2 051 miljarder kronor. Räknas hushållens direktägande i aktier in är svenskarnas förmögenhet rekordhöga 2 852 miljarder kronor. Det är en uppgång med 113 procent sedan Sparbarometern började presentera statistiken för fyra år sedan. Fondsparandet gick under fjärde kvartalet förbi traditionell försäkring som den mest populära sparformen och uppgick till 699 miljarder kronor. En uppgång med 139 miljarder kronor eller 25 procent. Fondförsäkring är dock den sparform som ökat mest under perioden - en ökning med 34 procent eller 41 miljarder kronor till 162 miljarder kronor. Bankinlåningen minskade med 7 procent till 410 miljarder kronor. - Den senaste börsutvecklingen visar att lönar sig att investera i sparformer som fondförsäkring och fonder med inslag av aktier. På lång sikt, det visar historiken, ger det aktierelaterade sparandet en god avkastning, därför tror vi att den sparformen fortsätter öka. Det märker vi på våra 700 000 fondkunders efterfrågan, säger Claes-Johan Thureson, chef SEB Fonder. Samtidigt som svenskarnas förmögenhet ökar fortsätter de att låna allt mer pengar. Skuldsättningen har ökat konstant sedan andra kvartalet 1996 och uppgick fjärde kvartalet till 870 miljarder kronor. En ökning med 9 procent jämfört med samma period föregående år. - Än så länge har hushållen "råd" att öka sin skuldsättning. Det är en bra bit kvar till sena 1980-talets höga nivåer. Men om man fortsätter att öka lånen i samma takt som under de senaste åren är skuldsättningen oroande, säger Viveka Hirdman Ryrberg. SEB är den största aktören på sparandemarknaden under perioden med en marknadsandel på 20,9 procent. Föreningssparbanken har en marknadsandel på 20,4 procent, Skandia 14,2 procent, Merita Nordbanken 12,9 procent, Handelsbanken 9,6 procent, Länsförsäkringar 6,6 procent. Dessa aktörer har tillsammans 84, 6 procent av marknaden. För ytterligare information: Claes-Johan Thureson, chef SEB Fonder, telefon 08-763 69 85 Viveka Hirdman Ryrberg, SEB:s privatekonom, telefon 08-763 65 81 Boo Ehlin, presschef SEB, telefon 08-763 85 77, 070-763 85 77 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00300/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar