Svenskarna allt rikare samtidigt som de lånar mer pengar

Svenskarna allt rikare samtidigt som de lånar mer pengar Sparandet i fondförsäkringar har ökat med nära 15 procent under första kvartalet Hushållens totala tillgångar ökade under första kvartalet i år med 68 miljarder kronor jämfört med fjärde kvartalet 1998. Svenskarnas tillgångar den 31 mars 1999 var 1 746 miljarder kronor. Räknas hushållens direktägda aktier in, cirka 440 miljarder kronor, uppgår tillgångarna till 2 186 miljarder kronor. 87 procent av placeringarna på den privata sparmarknaden förvaltas av de sex största aktörerna. Sparandet i fondförsäkringar har ökat från 85 miljarder till 98 miljarder kronor. Fondsparandet har ökat med drygt 6 procent från 478 till 509 miljarder kronor. Utlåningen till hushållen ökade med 7,5 procent under årets första kvartal jämfört med samma period förra året och var 813 miljarder kronor. Det framgår av SEB:s Sparbarometer för årets första kvartal. Det är nu fjärde året som SEB kvartalsvis presenterar Sparbarometern, som började att ges ut 1996. Svenskarnas tillgångar växer. Av ökningen på 68 miljarder står nysparandet för 16 miljarder och värdetillväxten för 52 miljarder kronor. Trots det fortsätter hushållen att låna. - Trenden med ökad skuldsättning hos hushållen, som startade sommaren 1997, blir allt tydligare och beror på att hushållens ekonomi förbättrats samt att hushållen med dagens låga ränta har råd att låna, säger Viveka Hirdman Ryrberg, SEB:s privatekonom. Traditionell försäkring, bland andra pensions- och kapitalförsäkringar, är den sparandeform som svenskarna sparar mest i. Sparstocken är nu 562 miljarder kronor en ökning med 3,5 procent eller 19 miljarder kronor sedan fjärde kvartalet 1998. - Svenskarna har främst valt att spara i traditionell livförsäkring och fondsparande. Totalt 1 073 miljarder kronor. Vi tolkar det som att hushållen har ett behov av att spara långsiktigt till exempel inför pensionen, säger Lars Lundquist, chef Asset Management och vice VD i SEB. SEB tillhör en av de största förvaltarna av svenskarnas förmögenhet. SEB har en marknadsandel på 21,2 procent och förvaltar 359 miljarder kronor. Även FöreningsSparbanken har en marknadsandel på 21,2 procent följd av Skandia på 14,4 samt MeritaNordbanken på 13,1 procent. Handelsbanken har 10,2 procent och Länsförsäkringar Wasa 6,8 procent i marknadsandel. De sex största marknadsaktörerna förvaltar 86,9 procent av hushållens samlade förmögenheter exklusive direktägda aktier som 31 mars beräknas uppgå till cirka 440 miljarder kronor. För ytterligare information: Lars Lundquist, vice VD och chef SEB Asset Management, 08-763 68 50 Viveka Hirdman Ryrberg, SEB:s privatekonom, 08-763 65 81 Carl Holm, analytiker SEB Trygg Liv, 08-693 13 07 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00120/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar