Tillväxten åter i Estland och Lettland - tack vare exporten

Tillväxten åter i Estland och Lettland - tack vare exporten Uppgång på mellan 3 och 5 procent de närmaste åren De baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen är på väg upp från nedgången i ekonomin som orsakades av den ryska krisen 1998. Det är ländernas ökade export som är den främsta orsaken till uppgången. Exportuppgången beror på starkare konjunktur i västra Europa samt ett ekonomiskt och politiskt mer stabilt Ryssland. Det framgår av SEB:s konjunkturrapport Baltic Outlook som presenterades under torsdagen. Den ekonomiska återhämtningen är ett faktum i Estland och Lettland. Litauen släpar efter. Den stora stötestenen för den fortsatta utvecklingen är ländernas problem med sina respektive budgetar. Estlands räntenivå blir bestående låg i år. Höstens valuta- och ränteoro i Lettland och Litauen har lagt sig efter den finanspolitiska åtstramningen, men det finns risk för ny marknadsoro. Devalveringsrisken för Litauen är kvar, men har minskat på kort sikt. Estland har återhämtat sig snabbast. Landet har dragit nytta av sin nordiska exportprofil, svag euro samt en korrigering av den ekonomiska politiken. Tillväxten återvänder från noll 1999 till mellan 4 och 5 procent de närmaste åren. Estland har en politisk stabilitet. Lettlands ekonomi stabiliseras efter en kraftig nedgång för tillverkningsindustrin. Inhemsk efterfrågan fortsätter att växa och BNP- tillväxten väntas bli 3-4 procent de kommande åren. Politiskt har landet en rad kniviga politiska frågor att ta ställning till, bl a privatiseringar. Litauen är ännu i kris. Marginell tillväxt väntas. Först 2001 beräknas tillväxten till 3 procent. Stor risk för ännu ett regeringsskifte i höst. För ytterligare information: Mikael Johansson, ansvarig analytiker Baltikum, SEB, telefon 08-763 80 93 Boo Ehlin, presschef, SEB, telefon 08-763 85 77, 070-763 85 77 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00160/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar