Trygg-Hansa Liv sänker återbäringsräntan

Trygg-Hansa Liv sänker återbäringsräntan De senaste årens goda resultat i Trygg-Hansa Livförsäkring AB har med en hög återbäringsränta och två engångsallokeringar av återbäring fördelats till försäkringstagarna. Detta, i kombination med den senaste tidens fall på kapitalmarknaderna, har medfört att bolagets konsolideringsgrad för närvarande är normal. Återbäringsräntan anpassas således till de rådande marknadsförutsättningarna. Från den 1 oktober är återbäringsräntan 7 procent före skatt och driftkostnader. Den återbäring som återbäringsräntan ger upphov till är, liksom engångsallokerad återbäring, ej garanterad, utan utgör en del av bolagets riskkapital. Sänkningen avser även Trygg-Hansa Nya Livförsäkring AB. Båda bolagen ingår i S E B Trygg Liv. - - - - - - - För ytterligare information kontakta: Mårten Ajne, chefaktuarie, tel 08-693 3334