Trygg-Hansa säljer Förenade Trygg till Förenade Liv

Trygg-Hansa säljer Förenade Trygg till Förenade Liv Samarbetet mellan Trygg-Hansa och Förenade Liv fortsätter Förenade Liv köper vid årsskiftet Trygg-Hansas aktier i Förenade Trygg. Därmed blir Förenade Trygg ett helägt dotterbolag till Förenade Liv. Bolaget kommer att ändra namn till Förenade Liv Gruppförsäkring AB. Förenade Liv och Trygg- Hansa har förlängt sitt samarbetsavtal fram till utgången av 2002. Avtalet innebär att det nybildade bolaget Förenade Liv Gruppförsäkringar AB marknadsför och säljer sakförsäkringsprodukter ur Trygg-Hansas sortiment Förenade Trygg har flera hundra tusen kunder via frivilliga gruppförsäkringsavtal och drivs enligt ömsesidiga principer. - Genom denna uppgörelse kan vi fortsätta med och vidareutveckla vår gruppförsäkrings-verksamhet samtidigt som vi har ett fortsatt samarbete med Förenade Liv inom vissa områden, säger Anders Mossberg VD i S E B Trygg Liv. - Det här är en mycket bra lösning sett ur kund- och affärsperspektiv. Den gör att vi kan koncentrera oss på att utveckla sakförsäkringsverksamheten och samtidigt fortsätta vårt samarbetet med Förenade Liv, berättar Mats Höglund, ställföreträdande chef för Affärsområde Trygg-Hansa. -I samband med att S E B köpte Trygg-Hansa fanns det anledning för oss att ta reda på vad det nya ägandet innebär för vårt samarbete. Därför har vi under en tid diskuterat vilken inriktning vårt samarbete ska ha i fortsättningen, och jag är mycket nöjd med den överenskommelse vi har träffat, säger Kjell-Åke Persson, VD i Förenade Liv. Trygg-Hansa och Förenade Liv träffade i december 1996 avtal om ett samarbete i frågor som rör försäljning och marknadsföring av gruppförsäkring. Bolagen bildade ett samägt bolag - Förenade Trygg gruppförsäkrings AB - för försäljning och administration av frivilliga gruppförsäkringar. När S E B i november förra året köpte Trygg-Hansa förändrades förutsättningarna eftersom S E B har egen gruppförsäkringsverksamhet. Av den anledningen säljer nu Trygg- .Hansa sin del i bolaget till Förenade Liv. För ytterligare information: Kjell-Åke Persson Mats Höglund, VD i Förenade Liv S t f chef för Affärsområde Trygg-Hansa Telefon: 08-700 42 10 Telefon: 08-693 24 63 Förenade Liv ¤ Ömsesidigt Trygg-Hansa AB ¤ Publikt bolag Gruppförsäkringsbolag Säte: Stockholm ¤ Org nr: 502006-6329 Säte: Stockholm ¤ Org nr:556344-5880 Besöksadress: Sveavägen 13-15 Besöksadress: Fleminggatan 18 Postadress: 103 72 Stockholm Postadress: 106 26 Stockholm Telefon: 08-700 42 00 Telefon: 08-693 10 00 Telefax: 08-21 92 09 Telefax: 08-651 87 88 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/14/19981214BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/14/19981214BIT00070/bit0002.pdf

Dokument & länkar