Carl Sundvik ny chef för telefonbank och internet

Carl Sundvik har utsetts till ny chef för telefonbanks- och internettjänster inom S-E-Bankskoncernen. Han blir därmed bland annat chef för Sesam Telefonbanken, där även Trygg-Banken ingår efter samgåendet mellan S-E-Banken och Trygg-Hansa. Carl Sundvik kommer närmast från posten som VD i S-E-Banken BoLån, en befattning han haft sedan 1992. För ytterligare information, kontakta: Annika Halldin, S-E-Bankens informationsavdelning, tel- 08-763 85 60

Prenumerera

Dokument & länkar