S-E-Banken lanserar eurofonder

S-E-Banken lanserar den 1 juli fem fonder anpassade till den nya europeiska valutan euro. Två fonder är helt nya: Skandifond Equity -Euro, en aktiefond och Skandifond Short Bond -Euro, en kort räntefond. Båda fonderna placerar i EMU-området och har euro som basvaluta. Under tiden fram till årsskiftet, då den gemensamma valutan tas i bruk, är basvalutan ecu. Samtidigt ändras tre befintliga fonders basvaluta till euro (ecu fram till årsskiftet). I Skandifond Mediterranean och Skandifond Continental sker inga ändringar i placeringsinriktningen, endast basvalutan ändras. Däremot sker en ändring i placeringsinriktningen i Skandifond DM Bond, då den breddas till att omfatta hela EMU-området. Fondens namn ändras samtidigt till Skandifond Bond - Euro. För ytterligare information, kontakta: Bengt Bergholtz, Ansvarig Affärsutveckling Fondmarknad, tel 08-676 91 81

Prenumerera

Dokument & länkar