Hörsammat krav på översyn av bemanningsföretagen

Hörsammat krav på översyn av bemanningsföretagen - Nu har riksdagens arbetsmarknadsutskott lyssnat på S-kvinnors motion om framtidens arbete, säger Inger Segelström, ordförande i S-kvinnor. Riksdagens arbetsmarknadsutskott har tagit ett initiativ för att se över villkoren i bemanningsföretagen, precis som vi förslår i motionen. S-kvinnor kommer noga att följa det arbetet. - Vi anser att utvecklingen visat att förhållandena i denna bransch ytterligare behöver regleras för att öka tryggheten och utvecklingen för de anställda, fortsätter Segelström. Uthyrningsföretagen har en ganska begränsad omfattning, men ökar framförallt inom storstadsområdena. Flera av företagen erbjuder osäkra anställningar med garantilöner på låg nivå, och de fackliga organisationerna har problem att få kollektivavtal med företagen. Ytterligare upplysningar lämnas av: Inger Segelström, tel 08-786 47 65 eller 070-579 52 51 SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOFÖRBUND ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00380/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar