Låt UD ta över Försvarsdepartementet -kräver S-kvinnor i sitt nya internationella program.

Låt UD ta över Försvarsdepartementet - kräver S-kvinnor i sitt nya internationella program. S-kvinnor firar sitt 80-års jubileum på internationella kvinnodagen med ett seminarium på Nalen i Stockholm, "Framtidens feministiska utmaningar - utanförskap och internationalisering", där ett program för global rättvisa och solidaritet presenteras. S-kvinnor har en lång tradition av engagemang i internationella frågor. Från kampen mot svenska atomvapen på 1950-och 60-talet till dagens internationella solidaritet med kvinnoorganisationer världen runt och ett flertal internationella projekt, tex. i Mocambique, Vietnam och Nicaragua. - Vi har försökt se globaliseringen genom kvinnoglasögon och ställa konkreta krav för att uppnå en mer jämställd värld. Vi ser globaliseringen både som vår tids möjlighet och hot. Nyckelorden är samarbete, demokrati och integration och det ligger inte bara i kvinnors intresse, säger Inger Segelström, S-kvinnors ordförande. - Idag och för överskådlig framtid finns inte något militärt invasionshot mot Sverige eller övriga Europa, om detta råder politisk enighet. Vi anser att det svenska försvaret måste få en tydligare inriktning på fredsfrämjande verksamhet. För att uppnå en samordning mellan Sveriges roll internationellt, i Europa och i Norden anser vi att försvarsdepartementet och dess kvarvarande uppgifter bör inlemmas i utrikesdepartementet. S-kvinnor vill sänka de svenska försvarskostnaderna ytterligare. De sänkningar som hittills gjorts framstår som små vid en internationell jämförelse. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00500/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar