S-kvinnor lägger 23 riksdagsmotioner om kvinnors arbete

S-kvinnor lägger 23 riksdagsmotioner om kvinnors arbete, bostäder, barnen, konsument, livsmedel och miljö, våld mot kvinnor, tandvård och forskning varav fyra tillsammans med Byggnadsarbetareförbundet. S-kvinnor tar upp sex områden i årets motioner. Första namn anges samt motionernas nummer. (Se www.riksdagen.se) 1. Kvinnors arbete Det viktigaste området är kvinnors arbete där vi nu tröttnat på könsdiskrimineringen Vi lägger motion om lag om heltid - deltid en möjlighet (Inger Segelström s. 7013) Stoppa lönediskriminering på grund av kön där vi kräver att både Medlingsinstitutets roll stärks vid lönebildning och att prövningen i diskrimineringsmål åtgärdas (Berit Andnor s. 37101). Vi lägger en motion om arbetstidsförkortning (Inger Segelström s.7014) och en om kvinnors arbetsskador där vi kräver att en proposition om jämställd och rättvis arbetsskadeförsäkring läggs fram snarast (Inger Segelström s. 7068). Vi lägger också en om äldre på arbetsmarknaden och kräver slut på ålders- diskriminering i lag (Eva Arvidson och Tullia von Sydow m fl s. 7002) och slutligen en motion om ökad kvinnorepresentation i näringslivet. Den lägger vi tillsammans med Byggnads och den handlar om åtgärder för fler kvinnor på högre poster (Siw Wittgren-Ahl, Ronny Olander m fl s. 12108). 2. Bostäder, motioner tillsammans med Byggnadsarbetareförbundet Vi lägger en motion tillsammans med Byggnads om framtidens boende där vi tar upp frågor om bostaden som social rättighet och en del av välfärdspolitiken, ekologiskt byggande vid ombyggnationer, bostadsbidrag till ensamstående och bostäder till äldre m m (Inger Segelström, Ronny Olander m fl s.7067). Vi lägger två motioner tillsammans med Byggnads som handlar om drogtester på jobbet och om företagshälsovård (Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander s.12114, s. 18074) 3. Barnens rätt Vi lägger fem motioner om barns rätt. Den första om barns rätt att säga sin mening hos myndigheter (Anne Ludvigsson s. 3059). Barns situation i Sverige med krav på en utredning om barns livssituation (Lena Sandlin- Hedman s.45133). Nollvision mot mobbning (Lena Sandlin-Hedman s. 45134). I motionen om rättvisa också för unga kvinnor tar vi upp problematiken för hur det är att vara ung tjej idag och särskilt hur det är att vara ung tjej med invandrarbakgrund (Inger Segelström s. 7082). I motionen om stöd till kvinnor och barn i Central- och Östeuropa tar vi upp behoven av stöd för att både utveckla demokrati och social trygghet och bistånd till vårt närområde (Anne Ludvigsson s. 3060). 4. Livsmedel, konsument- och miljöfrågor Vi vill se en modernare myndighetsstruktur och effektivare livsmedelskontroll sammanhållen i kunskapskedjan med bättre tillgänglighet för konsumenter som mål (Ulla Wester s. 18036). Vi tar i motionen om Genteknik på gott och ont upp frågan om riskforskningens finansiering och konsumenternas rätt till innehållsdeklarerade livsmedel (Ulla Wester s. 18037). Vi har också skrivit en motion om uppföljnings- arbetet med miljöpolitiken ur ett Agenda 21 perspektiv (Carina Ohlsson s.9621). 5. Våld mot kvinnor I motionen om könsstympning framför vi vår oro över de dåliga kunskaperna och samhällets okunskap och åtgärder (Agneta Brendt s. 26037). I motioner om Fotbojor som stopp för våld mot kvinnor har vi krav på fotbojor när samhället misslyckats med besöksförbund och domstolsdom, att det är dags att fokusering nu görs på misshandlaren (Carina A Elgestam s. 33028). I motionen om trafficking kräver vi i en kommande lagstiftning att det ska vara lika hårda straff vid import av kvinnor till prostitution som knarkbrott mm. (Agneta Brendt s. 26102) I Upplysningskampanj mot porr vill vi se en informationskampanj om skillnaderna mellan porrfilm, erotisk film och konsekvenser för relationer (Carina Ohlsson s. 9624). 6. Tandvård och forskning I motionen om tandvårdsförsäkring tar vi upp frågan om att tänderna tillhör kroppen och borde ingå i försäkringssystemen (Lena Sandlin- Hedman s.45109). Vi tar också upp i en motion fördelning av statliga medel för klinisk, patientnära forskning och att medel ska vara jämt könsfördelade (Eva Arvidsson s. 7057). Inger Segelström, tfn 070-579 52 51 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00780/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00780/bit0001.pdf

Dokument & länkar