S-kvinnor lägger motion i riksdagen om Heltid en rättighet i lag - deltid en möjlighet

S-kvinnor lägger motion i riksdagen om Heltid en rättighet i lag - deltid en möjlighet S-kvinnor tar strid i riksdagen för lag mot könsdiskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden, genom förslag att heltid är en rättighet och deltid en möjlighet (s.7013). Den här frågan blir också S-kvinnors viktigaste på Socialdemokraternas partikongress i november där partistyrelsen inte gett sitt stöd till S-kvinnors krav, säger Inger Segelström Fortfarande arbetar ca 40% av Sveriges kvinnor deltid och alltför lite har hänt de senaste tio åren, med hänvisning i motionen till den enkätundersökning S-kvinnor genomförde i vintras, fortsätter Inger Segelström. De borgerliga partiernas lösning är privatisering. S-kvinnors studier visar att det ser lika illa ut i den privata sektorn, Inom Handeln är det över 40% av kvinnorna som arbetar deltid så diskrimineringen av kvinnor finns överallt, forstätter Inger Segelström Efter 10 års misslyckande tror vi inte längre på att arbetsgivarna själva löser det här. Därför föreslår vi nu lagstiftning så att heltid också blir en rättighet för kvinnor. Med heltid menar vi inte 40- timmarsveckan utan S-kvinnor lägger också en motion om kortare arbetstid nu (s.7010), avslutar Inger Segelström Inger Segelström tfn 070-579 52 51 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00340/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00340/bit0002.pdf

Dokument & länkar