S-kvinnor säger nej till EMU och ja till folkomröstning

S-kvinnor säger nej till EMU nu och ja till folkomröstning S-kvinnor har medlemsomröstat om ja eller nej till EMU nu mellan den 17-20 januari. Resultatet blev 33 procent röstade "ja nu" och 67 procent "nej nu. Totalt har 3471 medlemmar röstat av 14 275 röstberättigade. Det är cirka 25 procent. Hur de olika kvinnodistrikten röstat biläggs. - Resultatet visar att S-kvinnor vill att den extra partikongressen tar ställning och säger nej nu. S-kvinnorna vill inte binda upp sig för ett ja eller nej i framtiden utan vi vill förutsättningslöst kunna bestämma oss för ja eller nej när det blir aktuellt. Det betyder att jag som S-kvinnors representant på kongressen, där jag har yttrande och förslagsrätt, kommer att föreslå att kongressen säger nej nu, säger Inger Segelström, S- kvinnors ordförande. - Resultatet visar att det inte bara är norra Sverige som är klara motståndare utan även Skåne, Jönköping och Värmlandsdistrikten med över 70% nej nu. Kronoberg avviker med 51% ja nu och i Östergötland väger det jämt mellan de två alternativen. Det är värt att notera är att de två distrikt som har de högsta röstetalen är mer positiva än övriga. Kronoberg har den högsta andelen röstande, 47%. Därefter kommer Bohuslän med 40%. - Vad är då orsaken till de stora skillnaderna i valdeltagande, mellan 10-47 procent? Min slutsats är att det är de aktiva och de som brinner för frågan som röstat. Det låga valdeltagandet på vissa platser kan bero på att det just där är låg aktivitet hos S-kvinnorna, eller att man haft en annan mening än ja eller nej nu, t.ex. att man tagit intryck av partistyrelsens beslut. Det låga röstetalet är en fråga som vi tar allvarligt på och noga kommer att analysera fortsättningsvis, säger Inger Segelström. - S-kvinnors förbundsstyrelse har även beslutat att ta ställning för en folkomröstning. Vid valet till EU-parlamentet i våras var det många kvinnor som inte kände sig delaktiga och menade att det inte spelade någon roll vad de tyckte eftersom det var någon "uppifrån" som bestämde. Det var därför vi genomförde vår medlemsomröstning och det är också därför vi vill ha en folkomröstning. Det är nödvändigt att den Europeiska Unionen får en bredare folklig förankring och ett stöd innan vi kan ta nästa steg. Frågan S-kvinnor naturligtvis måste ställa sig nu är om det blir ett högre röstetal när svenska folket får rösta än i vår omröstning, säger Inger Segelström För ytterligare information: Stockholm den 24 januari 2000 Förbundssekreterare Christin Nilsson 070/580 41 99 Lena Ag, 0709-54 61 66 SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOFÖRBUND Sveavägen 68 Box 704 58 @ 107 26 Stockholm Telefon 08-700 26 00 @ Fax 08-676 09 26 @ P Postgiro 5 01 97-3 Bankgiro 309 6575 RESULTAT S-kvinnors medlemsomröstning om EMU den 17 - 20 januari 2000 distrikt Antal JA NEJ Antal röstberättigtill EMU - till EMU - som har ade nu nu röstat % % % Blekinge 435 45 41,637 58,1083 24,8 Bohuslän 337 63 46,727 53,1353 40 Dalarna 739 30 17,1389 82,1681 22,7 Gotland 119 6 33,123 66,187 15,1 Gävleborg 804 39 31,847 68,1233 15,1 Göteborg 270 15 31,329 68,471 17,4 Halland 347 49 45,588 54,1072 30,8 Jämtland 349 16 19,673 80,837 23,8 Jönköpings 600 50 28,1264 71,1766 29,3 län Kalmar län 409 35 42,477 57,823 20 Kronoberg 175 40 51,38 48,78 46, 3 7 9 Norrbotten 716 34 17,164 82,198 27, 2 8 7 Skaraborg 541 47 43,60 56,107 19, 9 1 8 Skåne 1137 78 26,220 73,298 26, 2 8 2 Stockholms 1000 53 52,48 47,101 10, län 5 5 1 Stockholms 900 89 44.111 55. 200 22. stad 5 5 2 Södermanland646 48 31,103 68,151 23, 8 2 4 Uppsala län 235 20 35,36 64,56 23, 7 3 8 Värmland 724 55 27,142 72,197 28, 9 1 6 Västerbotten384 20 14,121 85,141 37, 2 8 5 Västernorrla1166 104 29,244 70,348 29, nd 9 1 8 Västmanland 427 40 32,84 67,124 29 3 7 Norra 512 28 31,62 68,90 17, Älvsborg 1 9 6 Södra 151 4 17,19 82,23 15. Älvsborg 4 6 2 Örebro län 552 64 38,102 61,166 30, 6 4 6 Östergötland600 73 50 73 50 146 24, 3 14275 1145 33.2326 67,3471 24, SUMMA 0 0 3 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00180/bit0002.pdf

Dokument & länkar