S-kvinnorna kritiserar m, kd och fp för ansvarslös förlossningsvård

S-kvinnorna kritiserar m, kd och fp för ansvarslös förlossningsvård Trots vädjanden från gravida kvinnor och blivande pappor, och Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har den borgerliga majoriteten inte löst förlossningsvården i länet. Redan för ett år sedan påtalade Socialdemokraterna i en skrivelse att antalet platser omedelbart måste utökas och det var möjligt att göra på länets sjukhus. Men systemskiftet i Stockholm sker på alla områden. Den borgerliga majoriteten ville absolut konkurrensutsätta gravida kvinnor och de nyfödda barnen till lägsta anbud på en vårdmarknad. - Beror det på att det är kvinnor som är gravida och att just graviditeten gör kvinnor mer sårbara och mindre benägna att bråka och kräva bra förlossningsvård i länet? För oss S-kvinnor är det självklart att varje gravid kvinna i Stockholms län ska kunna känna trygghet och få föda sitt barn på ett landstings-sjukhus i Stockholm, säger Inger Segelström, ordförande för S-kvinnor och Maria Östberg-Svanelind, ordförande för S- kvinnor i Stockholm. I alla andra regioner och län i Sverige önskar man inget högre än att ha många barnfamiljer och att nativiteten ska öka. Men i Stockholm är konkurrensutsättningen och lägsta pris viktigare än kvalitet, viktigare än trygghet och ro för gravida kvinnor och nyfödda barn. - Hur många kvinnor har inte fött barn på till exempel ABC-kliniken på Söder-sjukhuset där deras erfarenheter sedan kommit många andra kvinnor tillgodo, fortsätter S-kvinnorna. Det är särskilt märkligt och sorgligt att just kd, som i andra sammanhang talar för familjen, här struntar i hur gravida kvinnor och barn har det i Stockholm. Starten för en ny familj, för ett nytt litet liv är så oerhört viktigt för att kunna fortsätta att växa upp i en trygg miljö. - Är det makten som är viktigare än barnen? Eller är det barnmorskor och förlossningspersonalen som kd inte har förtroende för eller är det bara barn i Gränna som kd värnar om medan man i Stockholms län får tjäna pengar på barn och sälja till lägstbjudande, avslutar Inger Segelström och Maria Östberg-Svanelind. www.s-kvinnor.a.se eller besök vår kampanj: www.e-quality.nu S-kvinnor, Box 70458, 107 26 Stockholm, tel. 08-700 26 00, fax 08-676 09 26 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01280/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01280/bit0002.pdf

Dokument & länkar