Skärpning arbetsgivare!

Skärpning arbetsgivare! Sluta diskriminera kvinnor som söker jobb inom traditionellt "manliga" områden. Är du kvinna och svetsare får du inte jobb trots att många arbetsgivare har brist på arbetskraft. Arbetsgivarna verkar hellre ha arbetskraftsbrist än anställer kvinnor. På annat sätt kan vi S-kvinnor inte tolka de många rapporter som nu kommer om att kvinnor som är utbildade inom traditionellt "manliga" yrkesområden nekas anställning. Vi vet flera exempel på kvinnor som nekas anställning samtidigt som företag söker folk, det vill säga tydligen män, med ljus och lykta. Trots gedigna utbildningar och erfarenheter nekas kvinnor jobb enbart för att de är kvinnor. Detta är ren könsdiskriminering och helt oacceptabelt. Skärpning arbetsgivare! SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOFÖRBUND Sveavägen 68 * Box 704 58 * 107 26 Stockholm Telefon 08-700 26 00 @ Fax 08-676 09 26 * Postgiro 5 01 97-3 * Bankgiro 309- 6575 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00450/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar