Viktigt hålla samman ögonsjukvården

Ögonsjukvården ska spara 46 miljoner kronor 2004-2006: Viktigt hålla samman ögonsjukvården S:t Eriks Ögonsjukhus ska spara 46 miljoner kronor under perioden 2004- 2006, enligt landstingsfullmäktiges budgetbeslut i onsdags. Från 2007 ska de årliga kostnaderna minska med 25 miljoner eller åtta procent jämfört med dagens nivå. S:t Eriks Ögonsjukhus betonar vikten av att ögonsjukvården, både högspecialiserad ögonsjukvård och bassjukvård, hålls samman i framtiden. För S:t Eriks Ögonsjukhus, som är landstingets största vårdgivare inom ögonsjukvård, innebär lanstingsfullmäktiges budgetbeslut att sjukhusets kostnader ska minska med åtta procent. Besparingen planeras ske genom minskningar av interna kostnader, effektiviseringar och omfördelningar till privata ögonläkare. - Landstingets besparingar medför en minskning av vårdutbudet, men den medicinska säkerheten för patienterna får inte riskeras. I samarbete med landstinget och de privata ögonklinikerna ska vi göra prioriteringar så att de patienter som har störst vårdbehov också tas om hand först, säger Harald Abelin, vd S:t Eriks Ögonsjukhus. I landstingets budgetarbete har även förslag förekommit om att flytta S:t Eriks Ögonsjukhus från de nuvarande lokalerna på Fleminggatan i Stockholm. Sjukhusledningen ser positivt på en framtida flytt, men betonar vikten av att sjukhuset även i framtiden är en sammanhållen enhet. - S:t Erik är ett av Europas mest framstående ögonsjukhus och det är viktigt att även i framtiden hålla samman vår verksamhet. Den högspecialiserade ögonsjukvården är beroende av den övriga bassjukvården inom ögon, säger Harald Abelin. Neddragningarna i landstingsbudgeten medför för S:t Eriks del personalminskningar på mellan 25 och 50 heltidstjänster under de kommande tre åren. Det är i samma storleksordning som de naturliga personalavgångarna under perioden. För mer information, kontakta: Harald Abelin, vd, tel. 08-672 32 37, 070-736 29 68 e-post: harald.abelin@sankterik.se Magnus Gjötterberg, medicinsk chef, tel. 08-672 32 11, 070-484 52 01 e-post: magnus.gjotterberg@sankterik.se Läs mer om S:t Eriks Ögonsjukhus på www.sankterik.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

S:t Eriks Ögonsjukhus bedriver planerad och akut ögonsjukvård. Årligen genomförs 150 000 planerade och akuta patientbesök vid S:t Eriks. Sjukhuset är beläget i Stockholm, men patienterna kommer från hela Sverige och utlandet. S:t Eriks är universitetssjukhus och har ett stort inslag av forskning, utveckling och undervisning, vilket är positivt för såväl patienter som sjukhusets personal. S:t Eriks Ögonsjukhus har 350 anställda och drivs som ett aktiebolag med Stockholms läns landsting som ägare.

Dokument & länkar