Beslut på extra bolagsstämma att erbjuda konvertibler till anställda i Saab-gruppen

Beslut på extra bolagsstämma att erbjuda konvertibler till anställda i Saab- gruppen Vid en extra bolagsstämma i Saab AB onsdagen den 30 september beslutades om en emission av konvertibla skuldebrev till anställda i Saab-gruppen i Sverige. Det konvertibla förlagslånet ska uppgå till högst 254 Mkr och löpa från och med den 4 december 1998 till och med den 30 juli 2004. - Konvertibelerbjudandet ger våra medarbetare möjlighet att att bli mer delaktiga i företagets utveckling, sade koncernchef Bengt Halse, i sitt tal på bolagsstämman. Med delaktighet och delägande följer förhoppnings-vis engagemang, arbetsglädje och lojalitet, vilket är nödvändigt för att Saab ska vara framgångsrikt även i framtiden. Konverteringskursen har tidigare fastställts till 91 kronor. Vid full teckning och konvertering beräknas emissionen medföra en utspäd-ning om 2,55 procent av aktiekapitalet och 1,67 procent av röstetalet. För ytterligare information, kontakta: Lars Jagerfelt, Informationschef, 013-187165 Saab AB Göran Wedholm, Controller Koncernstab 013-187121 Ekonomi, Saab AB

Om oss

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Prenumerera

Dokument & länkar