Delårsrapport JANUARI - JUNI 2004

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2004 · Omsättningen var 8.370 mkr (8.273). · Periodens resultat efter skatt uppgick till 427 mkr (240). · Resultatet per aktie var 4,00 kr (2,25). · Orderingången första halvåret uppgick till 8,7 miljarder kr (12,4) miljarder kr, varav 4,5 (6,0) miljarder kr andra kvartalet. Orderstocken uppgår nu till 46,2 (45,6) miljarder kr. · Rörelseresultatet uppgick till 673 mkr (441) och resultatet efter finansiella poster var 638 mkr (362). · Det operativa kassaflödet uppgick till 261 mkr (733). · Tjeckien tecknar avtal om leasing av 14 Gripenplan. Datum för ekonomisk information: Delårsrapport för januari - september 2004 publiceras den 22 oktober 2004. Bokslutskommuniké för 2004 publiceras den 17 februari 2005. För ytterligare information, kontakta: Lars Wahlund, Ekonomidirektör tfn 013 - 18 71 35 Iréne Svensson, Informationsdirektör tfn 08 - 463 01 30 Presskonferens med Åke Svensson Idag fredag den 9 juli kl 14.00, World Trade Center Kontakta Peter Larsson, Presschef tfn 0734 - 18 00 18 Internationell telefonkonferens Idag fredag den 9 juli kl 16.00 Kontakta Marita Sidén för anmälan Och ytterligare information tfn 013 - 18 71 49 0734 - 18 71 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/09/20040709BIT00180/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Prenumerera

Dokument & länkar