Delårsrapport januari - september 1998

DELÅRSRAPPORT Januari - september 1998 * Resultat efter finansiella poster ökade till 615 (336) Mkr * Nettoomsättning, exkl regionalflyg, ökade med 3 % till 5.032 (4.864) Mkr. Gruppen totalt omsatte 5.288 ( 6.201) Mkr. * Nettovinst 427 (232) Mkr * Vinst per aktie blev 4,01 kr * En extra bolagsstämma beslutade den 30:e september att ge ut ett konvertibelt förlagslån till Gruppens anställda. Lånet har övertecknats. * En ytterligare order från Aerospatiale på delleveranser till Airbus A340- 500/600, med ett uppskattat ordervärde på ca 300 Mkr, erhölls under kvartalet ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00030/bit0001.doc

Om oss

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Prenumerera

Dokument & länkar