Ledningssystem till korvett typ Visby

Ledningssystem till korvett typ Visby CelsiusTech Systems AB har idag tecknat avtal med FMV (Försvarets materielverk) om produktion av ledningssystem till de två senast beställda korvetterna av typ Visby. Kontraktet, vars belopp uppgår till ca 220 miljoner kronor, omfattar, förutom ledningssystem till de två fartygen, även signalspaningssystem till korvett typ Stockholm. FMV har därmed utlöst en option från tidigare beställning och totalt beställt sju ledningssystem (9LV CETRIS) till korvett typ Visby inklusive utveckling, utprovning, dokumentation och utbildning av instruktörer och användare. Ledningssystemen skall levereras under åren 2005 - 2008 samordnat med installation ombord på respektive fartyg i anslutning till deras leveransprovturer. Saab är ett företag med ett unikt kunnande inom allt från flygteknik, aerodynamik, rymdteknik och undervattensteknologi, till områden som informationsinsamling, stridsledning, precisionsverkan, sensorer, bildbehandling och kommunikationsteknik. För ytterligare information, kontakta: Guy Hörnfeldt, tel 08-5808 5370 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00960/bit0002.pdf

Om oss

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Prenumerera

Dokument & länkar