Saab avyttrar fastigheten i Malmö

Saab avyttrar fastigheten i Malmö Saab avyttrar den före detta flygplanfabriken i Västra Hamnen i Malmö. Köpare är Midroc, ett företag med verksamhet i bl a fastighets- och entreprenadbranschen. Köpeskillingen uppgår till 68 MKR. Midroc har samtidigt tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Flextronics International, ett globalt elektronikföretag som i delar av den före detta Saab-fastigheten kommer att bedriva sin Malmö-verksamhet. I fastigheten finns sedan tidigare bl a Turbec, ett företag gemensamt ägt av Volvo och ABB. Turbec avser också att expandera sin verksamhet i fastigheten. - Midroc är ett expanderande företag med affärsidén att utveckla fastigheter. Den här affären bidrar, som jag ser det, till den fortsatta positiva utvecklingen av det lokala näringslivet i Västra Hamnen i Malmö, säger Jan Eric Johansson, chef för Anläggningar och Logistik inom Saab AB. Saab är verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training Systems, Commercial Aircraft och Combitech. För ytterligare information, kontakta: Jan Eric Johansson, Anläggningar och Logistik , Saab AB tel 013-18 15 48 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Prenumerera

Dokument & länkar