Saab har förvärvat 99 procent av samtliga aktier i Celsius

Saab har förvärvat 99 procent av samtliga aktier i Celsius och fullföljer därmed erbjudandet Erbjudandet av Saab AB om att förvärva samtliga aktier i Celsius AB har accepterats i sådan utsträckning att Saabs innehav uppgår till cirka 99 procent av antalet aktier och 99 procent av antalet röster i Celsius. Samtliga villkor för erbjudandets genomförande såsom utsatta i det prospekt som offentliggjordes den 30 november 1999 har således uppfyllts och Saab fullföljer därmed erbjudandet. Saab avser att inom kort påkalla ett tvångsinlösenförfarande för att förvärva samtliga utestående aktier i Celsius. Saab avser att tillsvidare acceptera erbjudanden från aktieägare i Celsius att på marknaden förvärva aktier i Celsius till högst 179 kronor. Redovisning av likvid för aktier inlämnade under anmälningsperioden beräknas påbörjas den 3 mars 2000. För ytterligare information, kontakta: Lars Jagerfelt, Informationschef Saab AB tel 013-187165 Agneta Kammeby, Investor Relations, Saab AB tel 013-187125 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/25/20000225BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/25/20000225BIT00630/bit0002.pdf

Om oss

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Prenumerera

Dokument & länkar