Saab har förvärvat ytterligare aktier i Celsius

Saab har förvärvat ytterligare aktier i Celsius Saab AB har förvärvat ytterligare 1.406.427 B-aktier i Celsius AB. Aktierna har förvärvats till ett genomsnittspris om 176,74 kronor per aktie. Efter förvärvet äger Saab totalt 8.604.873 B-aktier vilket motsvarar ca 30,7 procent av kapitalet och 15,6 procent av rösterna i Celsius. Saab äger inga A-aktier i Celsius. Saab har, genom erbjudandet till Celsius aktieägare som offentliggjordes den 16 november 1999, för avsikt att förvärva samtliga aktier i Celsius. Erbjudandet innebär att Saab betalar SEK 179 kontant per A- eller B-aktie i Celsius AB. Anmälningsperioden löper från och med den 6 december 1999 till och med den 23 februari 2000 med beräknad likviddag den 3 mars 2000. För ytterligare information, kontakta: Agneta Kammeby, Investor relations, Saab AB 013-18 71 25 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00030/bit0002.pdf

Om oss

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Prenumerera

Dokument & länkar