Saab Marine Electronics

Saab Marine Electronics tecknar världsomspännande leveransavtal med Van Ommeren Göteborgsföretaget Saab Marine Electronics har tecknat ett världsomspännande leveransavtal med ett av världens största oberoende tankterminalbolag, Van Ommeren. Avtalet avser radarbaserade nivåmätsystem till oljetankterminaler. Van Ommeren har sedan tidigare cirka 230 radarnivåmätare från Saab Marine installerade på anläggningar i bl a Australien, England och Kina. Nyligen köpte företaget 150 givare för installation på sin terminal i Hamburg, Tyskland. Van Ommerens krav på extrem noggrannhet och tillförlitlighet har varit direkt avgörande för valet av de svensktillverkade radarnivåmät-systemen. Produkten Saab TankRadar har så hög noggrannhet att mätningarna får ligga till grund för tulldebitering och köpehandlingar i oljebranschen. Av avgörande betydelse har också varit att systemen garanterar en hög säkerhet i hanteringen. All mätning och övervakning sker helt automatiserat i nätverk, med integrerade larmfunktioner. Saab Marine Electronics är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och de radarbaserade nivåmätsystemen förhindrar, tack vare den höga noggrannheten och tillförlitligheten, risk för läckage och överfyllnad och därmed skador på miljön. Saab Marine Electronics ingår i den högteknologiska Saab-gruppen som verkar inom ett antal områden, bla aerospace och försvar. Saab-gruppen erbjuder avancerade produkter och system baserade på sofistikerad informationsteknologi. Saab har fem affärsområden och produkterna bygger på förmågan att kombinera högteknologi i komplexa och intelligenta system. För ytterligare information, kontakta: Ann Lövdahl, Informationsansvarig, Saab Marine Electronics 031-3370155 www.saab.tankradar.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00170/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00170/bit0002.doc

Om oss

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Prenumerera

Dokument & länkar