Saabs erbjudande till aktieägarna i Celsius

Saabs erbjudande till aktieägarna i Celsius Idag offentliggörs prospekt med anledning av Saabs erbjudande till aktieägarna i Celsius. Prospekt kan erhållas från Saab (tel. 013 18 70 70), Saabs hemsida (www.saab.se/finance/financial information), Warburg Dillon Read (tel. 08 453 73 00) eller från Enskilda Securities (tel. 08 52 22 95 00). En försäljning av statens aktier i Celsius förutsätter godkännande av riksdagen. Saabs bedömning är att frågan kan behandlas i riksdagen i mitten av februari 2000. Med anledning av detta kommer anmälningsperioden för Saabs erbjudande till aktieägarna i Celsius att löpa från och med den 6 december till och med den 23 februari 2000. Under förutsättning att villkoren för erbjudandet uppfylls och att Saab senast den 28 februari 2000 meddelar sin avsikt att fullfölja erbjudandet, beräknas likvid kunna komma att redovisas den 3 mars 2000. För ytterligare information, kontakta: Agneta Kammeby, Investor relations, Saab AB 013-18 71 25 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Prenumerera

Dokument & länkar