Ny strategi för fler hyresrätter

Ny strategi för fler hyresrätter Förstärk investeringsbidraget, tillåt bostadsföretagen att bygga upp investeringsfonder och gör något åt oligopolet i byggbranschen. Det är några av förslagen i SABOs strategi för att få i gång nyproduktionen av hyresrätter. Mer än hälften av Sveriges befolkning bor i kommuner med bostadsbrist. Bostadsbristen är nu så stor att det inte räcker med punktinsatser, utan det behövs en plan för hur den ska motverkas på alla sätt. Det är skälet till att SABO tagit fram en ny strategi för hur byggandet av hyresrätter ska komma igång. - Ska det bli någon riktig fart på nyproduktionen krävs att allmännyttan börjar bygga igen. Men då krävs att investeringsbidraget förbättras. Ett generellt förhandsbesked för investeringsbidraget måste införas och på sikt måste staten skjuta till mer pengar, säger SABOs VD Bengt Owe Birgersson. Staten, kommunerna och aktörerna inom bygg- och boendesektorn har ett gemensamt ansvar för att få till stånd en nyproduktion till rimliga kostnader. I SABOs strategi ingår investeringsfonder, avskaffad fastighetsskatt på igångsatta projekt, anpassade räntebidrag till 2002 års kostnadsnivå, effektivt använt planmonopol, utvecklade planprocesser, ändrade ägardirektiv till statens fastighetsbolag och en starkare roll för Konkurrensverket. - För att bostadsföretagen ska kunna planera för en mer långsiktig högre nyproduktion bör investeringsfonder tillåtas. Fastighetsföretagen bör få sätta av en del av sitt positiva resultat före skatt och sedan använda fondavsättningen till byggande av hyresrätter. - Byggsektorn är i dag en oligopolmarknad och ingen hänsyn tas till slutkonsumenten som ska betala hyran. Det är viktigt att hyrorna hamnar på en nivå som människor med normala inkomter har råd med. Konkurrensverket bör få utvidgade befogenheter att bryta upp skadliga monopol och oligopol. Mer information: Strategin delas på presskonferens 8 juli 17.00 på Strand hotell, lokal Biblioteket, Strandgatan 34, Visby där SABOs VD Bengt-Owe Birgersson finns. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/07/20020704BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/07/20020704BIT00700/wkr0002.pdf

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Prenumerera

Dokument & länkar