Unik överenskommelse - parterna överens om statlig medverkan för prisprövning av fjärrvärme

HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Hyresgästerna, SABO och Svensk Fjärrvärme har kommit överens om att staten genom en särskild nämnd bör medverka till en prisprövning av fjärrvärme. En skrivelse har lämnats till regeringen där parterna begär att staten medverkar i denna nämnd.

Idag finns ingen instans där kunden kan få sitt fjärrvärmepris prövat. Sedan marknaden avreglerades 1996 har diskussioner kring detta pågått. Nu vill man att staten ska ta ett ansvar för prisprövningen. Parterna begär att regeringen i sin kommande proposition om en ny fjärrvärmelag förklarar sig beredd att medverka i en partssammansatt nämnd, där prisprövningen baseras på av parterna gemensamt fastställda principer.

Parterna är ense om att det är till gagn för både kunder och leverantörer på värmemarknaden att kunderna på ett bra sätt kan pröva om ett fjärvärmepris är oskäligt. Statens medverkan i en sådan prövning innebär att prövningsförfarandet får ett bra stöd och ökad legitimitet.

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Prenumerera

Dokument & länkar