Om oss

SACE (Swedish Association for Construction Equipment) är en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper AB. Medlemmar är företag som i Sverige konstruerar, utvecklar och tillverkar vägbeläggningsmaskiner, betongmaskiner, packningsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner, kross- och siktanläggningar, grävmaskiner, byggkranar samt tillhörande kring-utrustningar. SACE företräder branschen och representerar denna vid kontakter med nationella och internationella myndigheter och organisationer.