Akademiker i staten begär medling i avtalsförhandlingarna

Saco-s och Arbetsgivarverket har i dag gemensamt begärt medling i förhandlingarna för 80 000 statsanställda akademiker. Parterna har träffat samarbetskommittén i frågan som rör universitets- och högskolelärarnas arbetstid.

– Vi står långt från varandra i frågan om universitets- och högskolelärarnas arbetstid. Trots försök att hitta en förhandlingslösning har vi inte nått ända fram. Vi vänder oss därför till samarbetskommittén och ber dem utse en opartisk rådgivare, säger Edel Karlsson Håål, ordförande i Saco-s.

Avtalsförhandlingarna har pågått sedan parternas yrkanden presenterades i juni i år. Den 30 september gick det gamla avtalet ut.

Prenumerera