Nytt verktyg visar studenternas flyttströmmar

Stockholmare är mest hemkära, gotlänningar mest flyttbenägna. Saco lanserar nu ett nytt verktyg som visar studenternas flyttströmmar tio år efter studiestarten. Syftet är att sätta fokus på högskolornas nationella uppdrag. – Efter studierna flyttar studenterna dit jobben finns. Högskolan ska därför ge utbildningar som är gångbara i hela landet för att undvika inlåsningseffekter på arbetsmarknaden, säger Håkan Regnér, ekonom på Saco.

Saco lanserar i dag ett nytt digitalt verktyg som sätter fokus på högskolornas uppdrag. De senaste decennierna har det skett en massiv expansion på högskoleområdet. Sverige har gått från ett fåtal universitet till dagens dryga 50 lärosäten.

Syftet har bland annat varit att förstärka den regionala utvecklingen. I dag finns det minst ett lärosäte i varje län.

Men av dem som flyttat till ett mindre eller mellanstort lärosäte för att studera är det få som bor kvar i länet efter tio år. På Gotland har till exempel 95 procent av de inflyttade studenterna lämnat ön och i Dalarna, Jämtland och Södermanland är motsvarande siffra 90 procent.

Gotlänningar är även minst benägna att flytta hem igen efter att ha studerat på annan ort, visar Sacos siffror som kommer från den nya rapporten ”Val av högskoleort - Regionala mönster bland kvinnor och män.

Bäst på att behålla de inflyttade studenterna är Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Och det är inte förvånande, menar Håkan Regnér, ekonom på Saco

– Efter studierna flyttar studenterna dit jobben finns och de finns allt som oftast i de expansiva storstadsregionerna. Att det finns en högskola i länet har en begränsad effekt på unga akademikers val av bostadsort, säger han och fortsätter:

– Det här stöder Sacos uppfattning om att högskolan bör utbilda för en nationell arbetsmarknad. Utbildningarna ska alltså inte enbart utformas efter regionala behov. Alla regioner vinner på att arbetskraften har hög kompetens, oavsett varifrån den kommer.

Du hittar det digitala verktyget som visar studenternas flyttströmmar här.

Frågor:
Håkan Regnér, ekonom: 08-613 48 35
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-18 64 31

Så många av de inflyttade studenterna hade flyttat efter tio år:

Gotland                              95 procent
Blekinge                             91 procent
Norrbotten                          91 procent
Dalarna                              90 procent
Jämtland                            90 procent
Södermanland                   90 procent
Kalmar                               89 procent
Gävleborg                          88 procent
Kronoberg                          87 procent
Västernorrland                   87 procent
Halland                              86 procent
Jönköping                          86 procent
Värmland                           86 procent
Västmanland                     85 procent
Västerbotten                      84 procent
Örebro                               84 procent
Östergötland                      81 procent
Uppsala                             81 procent
S
kåne                                69 procent
Västra Götaland                62 procent
Stockholm                         46 procent

Prenumerera