- Vi har satt en snöboll i rullning!

SAFs styrelseordförande Anders Scharp om tillväxtalliansen: - Vi har satt en snöboll i rullning! SAFs styrelse har i dag beslutat att ställa sig bakom det underlag för fortsatt arbete inom en "Allians för tillväxt" som tidigare i dag vunnit stöd i SACOs styrelse och i morgon tas upp på TCOs styrelse. - Med SAF-styrelsens beslut, och tidigare i dag SACO-styrelsen, har vi satt en snöboll i rullning. Min förhoppning är att vi i morgon kan konstatera att det finns en gemensam grund att stå på. Jag hoppas att underlaget verkar som en stafettpinne där vi från näringslivet och de fackliga centralorganisationerna kan säga till politiker och medborgare: Med all vår samlade erfarenhet har vi en gemensam uppfattning på dessa punkter. Så varför inte börja diskutera och reformera på denna grund! Det säger SAFs styrelseordförande Anders Scharp i en kommentar till SAFs ställningstagande. Anders Scharp anser att samtalen har förts i en öppen och konstruktiv anda. Han beklagar att LO förkastat underlaget och kallat det "ett avbrott från SAF". - Det är en bild som inte stämmer med min egen eller de andra organisationernas, jag tror inte heller den stämmer med LOs när väl hettan och bruset lagt sig. Huvudfrågorna i samtalen har varit skatterna, Europa-politiken, arbetsmarknadens regelverk samt kompetensutvecklingen. Dessa fyra strategiska områden kräver granskning och reformering, om tillväxt skall kunna skapas. - När vi startade samtalen sade vi oss att Sveriges tillväxtproblem är så allvarliga att det är viktigt att pröva och se om vi kan lägga gamla roller och låsningar åt sidan för att se om vi har en gemensam syn på vad som behöver göras. - Det har inte varit fråga om att träffa ett nytt Saltsjöbadsavtal. Tvärtom är ett skäl till samtalen just att tiderna och förutsättningarna i den moderna och globala ekonomin är så dramatiskt annorlunda än de var för bara ett par år sedan. - Uppgiften har varit att se om det finns gemensam grundsyn på helheten. Jag tycker att vi har gjort viktiga framsteg. Allt som står i underlaget är inte näringslivets favoritformuleringar, alla våra åsikter är inte med. Vi har prövat underlaget som en helhet att ställa sig bakom eller förkasta. Vi har funnit att underlaget har tillräcklig tyngd och pregnans för att det skall lägga en god grund för en utveckling som medför fler och växande företag och därmed fler jobb. För det fullständiga underlaget samt Anders Scharps kommentarer, se www.saf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00300/bit0002.pdf

Dokument & länkar