25.000 kronor mindre i skatt för svensk metallarbetare

Om det svenska skattetrycket höll genomsnittsnivå: 25.000 kronor mindre i skatt för svensk metallarbetare - Om det svenska skattetrycket hade varit lika med genomsnittet i åtta jämförbara länder hade en svensk metallarbetare betalat nästan 25.000 kronor mindre i inkomstskatt varje år. En svensk civilingenjör hade betalat drygt 55.000 kronor mindre i skatt. Visst kan man hävda att vi i Sverige får mycket för våra skatter, men alla bör ha chansen att få veta sin skatt för att kunna ta ställning till om de höga svenska skatterna verkligen ger oss så mycket mer välfärd än i andra länder. Det säger SAFs chefsekonom Jan Herin med anledning av slutsatserna i en ny rapport från SAF, ”Köpkraften i Sverige och sju andra länder för elva olika yrkeskategorier”, med siffermaterial från 1998. Rapporten är ett led i SAFs arbete med att synliggöra de svenska skatterna. Av rapporten framgår bl a den stora skillnaden mellan arbetskraftskostnad och nettolön för svenska yrkesverksamma. Arbetskraftskostnaden är inte alltid högre i Sverige, men de utländska kollegorna får genomgående mer i plånboken än svenska dataprogrammerare, journalister, lärare m fl. - EU-medlemskapet ger svenskarna helt andra möjligheter att arbeta utomlands. Allt fler svenskar inte bara yngre tar den chansen. Det svenska skattesystemet borde inte vara ett argument för att flytta härifrån, men i dag hjälper det till att dra välutbildade människor härifrån. Det är en gåta att regeringen kan fortsätta vara helt obekymrad om de höga skatternas roll i den svenska välfärdens utförskana. Ytterligare information: Jan Herin, 08-762 60 00. OBS! Rapporten kommer att finnas i sin helhet på www.saf.se. Parvisa jämförelser mellan yrken och länder kan göras på www.skattefakta.com.

Prenumerera