En företagsam arbetsrätt för 2000-talets arbetsliv

En företagsam arbetsrätt för 2000-talets arbetsliv - Vi är glada och faktiskt lite stolta över att i dag kunna presentera ett nyckelfärdigt förslag till en helt ny arbetsrätt, ”En företagsam arbetsrätt”. I stället för att lappa och laga i den kvartssekelgamla arbetsrättsliga lagstiftningen har vi valt att börja om från början och utgå från en helhetssyn på relationerna på arbetsmarknaden i dagens och morgondagens arbetsliv. Vi har strävat efter en god balans mellan behovet av utvecklingskraft, dynamik och tillväxt i företagsamheten och människors behov av trygghet och förutsebarhet. Det sade SAFs VD Göran Tunhammar när SAF i dag offentliggjorde ”En företagsam arbetsrätt”, ett förslag som ersätter medbestämmandelagen, anställningsskyddslagen och förtroendemannalagen i två nya lagar, ”Lag om anställningsavtal” och ”Lag om kollektivavtal”. I förslaget finns dessa nya lagar i fullständig lagtext. Antalet regler mer än halveras med förändringen. ”En företagsam arbetsrätt” bygger på allmänna avtalsrättsliga principer och regler. Förslaget är en tvingande minimilagstiftning med utgångspunkt i individuella kontrakt. Det är ett decentraliserat synsätt, som också är ett kännetecken för det moderna arbetslivet. Förslaget bygger på nyckelord som tillit vi tror på människors förmåga att sluta avtal med varandra; tydlighet anställningsformer jämställs, regelverket är enkelt och förutsebart; trygghet avgångsvederlag ges vid avbrytande av anställningen; tillväxt förslaget främjar tillväxten och ökar företagens förmåga att ställa om. - Förslagets främsta förtjänster är att avtalsfriheten ökar, förutsättningarna för ökad tillväxt och fler jobb förbättras, anställningstryggheten ökar och, inte minst viktigt, det blir lättare för de som i dag står utanför arbetsmarknaden att få jobb. - Det här är ett genomarbetat och modernt förslag. Samtidigt välkomnar vi en bred och öppen diskussion om en arbetsrätt för framtiden. Men det brådskar att hålla fast vid den nuvarande arbetsrätten är som att binda sig i masten på en gammal och gisten skuta, säger Göran Tunhammar. Ytterligare information: Kent Brorsson, arbetsrättschef, tfn 08-762 62 19, Kjell Frykhammar, presschef, tfn 08-762 64 31, 070-594 21 90. Förslaget i sammanfattning samt lagtexterna finns på www.saf.se!

Prenumerera