Entreprenader i kommunal verksamhet ökar stadigt

Entreprenader i kommunal verksamhet ökar stadigt - Trenden mot allt större andelar av privat drift i kommunerna håller i sig. Från blygsamma nivåer där de knappast märktes i statistiken har entreprenaderna nu kommit att bli ett reguljärt inslag i den kommunala verksamheten. Storstads-områdena var först ut, men nu märks det att utvecklingen griper omkring sig över hela landet. Det säger Olof Erixon, som arbetar med frågor om konkurrens/offentlig sektor på SAF, i en kommentar till rapporten "Marknadsöppningen fortsätter". Rapporten "Marknadsöppningen fortsätter" visar inte bara att entreprenaderna ökat från 4,8 procent 1997 till 6,2 procent 1998 som andel av kommunernas kostnader. Den visar också kommun för kommun hur entreprenaderna fördelar sig mellan olika områden som skola, vård och omsorg etc. - Vi har också kunnat notera att förändringen avseende entreprenaderna följs åt i opinionen. Såväl allmänhet som politiker förefaller allt mer positivt inställda år från år, fortsätter Olof Erixon. - Det är särskilt intressant att iaktta de starkt positiva attityderna till valfrihet i det kommunala tjänsteutbudet. Det talar för att förändringarna på lång sikt lär bli bestående. I längden kan politikerna inte gå emot en stark folklig opinion som kräver större hänsynstagande till individuella önskemål, avslutar Olof Erixon. Ytterligare information: Olof Erixon, tfn 08-762 61 10, eller Lennart Palm, tfn 08-762 62 54. Rapporten finns på www.saf.se! ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00870/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar