Fakturaskojare förbjuds för första gången att fortsätta med skojeriet

Fakturaskojare förbjuds för första gången att fortsätta med skojeriet Stockholms tingsrätt har idag för första gången förbjudit fakturaskojeri enligt en ny bestämmelse som infördes i marknadsföringslagen den 1 januari 1996. I domen åläggs Svenska Mediapoolen AB att betala en marknadsstörningsavgift om 200.000 kronor och Helen Bandelin och Peter Bandelin förbjuds vid vite om 300.000 kronor vardera att fortsätta med fakturaskojeriet. - Vi är nöjda, framför allt med att domstolen konstaterar att den typ av fakturaskojeri som förekommit utgör att allvarligt åsidosättande av lagen och att det är angeläget att stoppa denna typ av bedrägeriliknande verksamhet, säger organisationernas ombud, advokat Monique Wadsted. 1997 stämde Annonsörföreningen, Företagarnas Riksorganisation (FR), och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) fakturaskojeriföretagen Baroma AB och Svenska Mediapoolen samt makarna Bandelin som verkade bakom dessa företag. Organisationerna yrkade att företagen och makarna Bandelin dels skulle förbjudas vid vite att fortsätta med sina fakturaskojerimetoder vid marknadsföring av annonsutrymme i tidskrifterna Dagens Företag och Företagsspektrum och dels skulle dömas att betala en marknadsstörningsavgift. Verksamheten har bland annat bestått i att systematiskt kontakta olika företag och påstå att tidigare beställningar av annonsutrymme i tidskrifterna skett. Alla typer av företag har drabbats, från mindre taxiföretag till H&M och Ericsson. - Domen visar att lagen håller rätt bra. En brist är att tingsrätten funnit att man inte kunnat ålägga makarna Bandelin personligen att betala en marknadsstörningsavgift, säger Monique Wadsted. - Vi hoppas att domen kommer att stävja verksamheten, säger Jan Fager, förbundsjurist på Annonsörföreningen. Fakturaskojeriverksamheten i Sverige omsätter mellan 500 och 800 miljoner per år och är mycket svår att bemästra. Trots omfattande upplysningsarbete från organisationerna fortsätter verksamheten. Verksamheten är ett stort samhällsproblem. Alla typer av företag drabbas; både stora och små. Bestämmelsen i 12 § i marknadsföringslagen förbjuder näringsidkare att tillställa någon fakturor, order, inbetalningsavier och liknande avseende något som inte uttryckligen beställts och därigenom vilseleda mottagaren om dennes betalningsskyldighet. Den som överträder bestämmelsen kan åläggas förbud vid vite att fortsätta med fakturaskojeriåtgärder. Vidare kan den näringsidkare som vidtar åtgärderna åläggas att betala en s k marknadsstörningsavgift på upp till 5.000.000 kronor. - Det har i praktiken visat sig vara svårt att få polis och åklagare att gå till domstol med den här typen av mål, därför att dessa alltför sällan kan få fram tillräckliga bevis samtidigt som myndigheterna kanske inte heller använder sina resurser för att följa upp sådana här mål, säger Anders Hugosson, säkerhetsansvarig på SAF. - Annonsörföreningen, FR och SAF har genom att driva fram detta mål till prövning testat lagen. Nu är det viktigt att också andra liknande fall prövas och att polis och åklagare tar itu med detta problem på allvar, säger Marie Lav, förbundsjurist på FR. Kontaktpersoner: Organisationernas ombud: Advokat Monique Wadsted, 08-407 09 00, monique.wadsted@mawa.se Annonsörföreningen: Förbundsjurist Jan Fager, 08-23 51 00, jan.fager@annons.se Företagarnas Riksorganisation: Jur.kand. Marie Lav, 08-406 17 95, marie.lav@fr.se Svenska Arbetsgivareföreningen: Anders Hugosson, 08-762 60 73, anders.hugosson@saf.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT01100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT01100/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar