Förbud mot vinstdrivna sjukhus kan strida mot grundlagen

Förbud mot vinstdrivna sjukhus kan strida mot grundlagen - Ett förbud mot att bedriva sjukhusverksamhet i vinstsyfte kan strida mot såväl svensk grundlag som Sveriges internationella åtaganden. Det är anmärkningsvärt att socialministern inte analyserat de lagliga förutsättningarna för det tilltänkta förbudet mot vinstdrivna sjukhus. Därtill sänder regeringens attityd helt fel signaler till alla som vill vara med och utveckla den svenska tjänstesektorn. Det säger Lennart Palm, ansvarig för frågor om konkurrens/offentlig sektor i SAF, i en kommentar till rapporten "Legala hinder för förbud mot sjukhus drivna med vinst" som presenterades i dag på ett SAF-seminarium i Stockholm. Rapporten "Legala hinder för förbud mot sjukhus drivna med vinst" har på SAFs uppdrag skrivits av advokat Claes Beyer, Mannheimer Swartling advokatbyrå. Rapporten visar att en lagstiftning som förbjuder vinstdrivande sjukhus kan komma att strida mot: * den kommunala självstyrelseprincipen * den grundlagsfästa näringsfriheten * det grundlagsfästa skyddet för egendom * det grundlagsfästa skyddet mot retroaktiv (tillbakaverkande) lagstiftning * EUs regler om diskriminering av företag från andra medlemsstater * Europakonventionens regler om skydd för egendom. - Inskränkningar i näringsfriheten får bara göras för att skydda angelägna allmänna intressen. Det ekonomiska utfallet av att bedriva sjukhusvård kan knappast vara ett sådant allmänintresse. Om ett förbud därutöver kommer i konflikt med EU-reglerna eller Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna blir saken ännu allvarligare, fortsätter Lennart Palm. - Fixeringen vid om en verksamhet har som mål att ge vinst eller inte vänder uppmärksamheten från de oändligt viktigare frågorna om sjukvårdens kvalitet, tillgänglighet och effektivitet. Ett vinstförbud i sjukhusvården löser inget av de stora problem som vården tampas med. Tvärtom riskerar förslaget att undandra såväl kompetens som kapital från denna viktiga sektor. I stället för att utesluta en företagsform bör alla krafter inriktas på att utveckla samverkan mellan privat och offentlig sektor i syfte att utveckla den offentligt finansierade verksamheten på bästa sätt. Vi ser det därför som naturligt att förslaget dras tillbaka, avslutar Lennart Palm. Ytterligare information: Lennart Palm, tfn 08-762 62 54 eller Olof Erixon, tfn 08-762 61 10. Rapporten finns på www.saf.se! ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00110/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar