Franska erfarenheter borde avskräcka från svensk arbetstidsförkortning

Franska erfarenheter borde avskräcka från svensk arbetstidsförkortning I Frankrike, som i dagarna påbörjat marschen mot en 35 timmars arbetsvecka, pågår nu både strejker och demonstrationer i protest mot åtgärden. Oron stiger också för att den kortade arbetstiden ska leda till fördyringar, lägre produktion och lägre BNP och därmed också gå ut över välfärden och jobben. Det sade docent Göran Normann, tidigare OECD-ekonom, när han på tisdagen presenterade rapporten "Kortare arbetstid - på vems villkor?", som innehåller en första analys av arbetstidsförkortningens effekter i Frankrike. - Vi borde ta lärdom av de franska erfarenheterna, kommenterar SAFs v.VD Jan Herin. De franska farhågorna för arbetstidsförkortningens ogynnsamma verkningar för individer, företag och samhällsekonomi, är precis lika giltiga för Sverige. - I Frankrike tror man inte längre att arbetstidsförkortningen kommer att leda till särskilt många nya jobb. Däremot kan inflationen ta fart, samtidigt som månadslönerna sjunker. - När det gäller Sverige kan vi se hur allt fler, nu senast konjunkturinstitutet, uttrycker stor tveksamhet till en arbetstidsförkortning. En sådan skulle effektivt fördärva våra just nu goda möjligheter att växla upp på en högre tillväxtbana. Göran Normann redovisade under seminariet hur det redan knakar i de ekonomiska kalkyler som utlovat oförändrade löner för alla de fransmän som får kortad arbetstid. - De heltidsarbetandes löner kommer att sjunka. Vidare kommer höjd minimilön att förstärka den redan svåra arbetslöshetsfällan för låginkomsttagare och därmed försvåra tjänstesektorns expansion i "den nya ekonomin". - Risken för högre inflation, lägre tillväxt och försvagade offentliga välfärdsutgifter är uppenbar. Att Frankrike, i likhet med Sverige, har en åldrande befolkning att försörja, gör det också uppseendeväckande med en reform som minskar antalet arbetade timmar. - Den franska arbetsmarknaden är redan hårt reglerad, säger Normann. Arbetstidslagstiftningen anses mycket komplicerad och kommer att leda till ytterligare administrativa bördor i företagen med regeltolkningar och förhandlingar, vilket inte minst är allvarligt för de små företagen. Det finns också en oro för att många företag kommer att drabbas hårt av försämrad internationell konkurrenskraft. Rapporten kan läsas i sin helhet på http://www.saf.se Ytterligare upplysningar: Jan Herin och Karin Ekenger, SAF, 08-762 60 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00410/bit0002.pdf

Dokument & länkar