Inbjudan till pressträff

SAFs rekryteringsenkät hösten 1999 Vid vägs ände? eller vägval för tillväxt. SAF har under loppet av ett år genomfört tre stora rekryteringsenkäter. Resultaten från de två tidigare enkäterna (november 1998 och maj 1999) har bidragit till en väsentlig debatt om vikten av att kunna tillfredsställa företagens behov av nya medarbetare och ny kompetens om målet är att få fler jobb och en långsiktigt högre tillväxt. Den nya enkäten har genomförts under en period av hög aktivitet i näringslivet. Frågan är naturligtvis om rekryteringsproblemen ytterligare har förvärrats eller om de slutsatser som har kunnat dras av tidigare enkäter har resulterat i sådana åtgärder att företagens rekryteringsproblem har minskat. Om inte, vad behöver nu göras? Rekryteringsenkäten har besvarats av 2550 företag under oktober och november månad. Det ger hög precision i resultaten på nationell nivå och även möjligheter till kvalificerade slutsatser om förhållandena i olika delar av landet. Vi redovisar resultatet av höstens enkät vid en pressträff som vi inbjuder till. Tid: Onsdagen den 24 november 1999 kl 10.00 Plats: Hovslagargatan 5, rum 8 Medverkande: Ulf Lindberg, ansvarig för enkäten och chef för SAFs region Stockholm, Anders Rydeman, ekonom. Välkomna! Kjell Frykhammar Presschef