Inbjudan till pressträff

Inbjudan till pressträff Marknadsöppning pågår -tar de privata entreprenörerna över? Konkurrensen har blivit friare under 1990-talet - en rad avregleringar har ägt rum och det blir allt vanligare att privata företag utför tjänster åt den offentliga sektorn. Det väcker ett antal frågor. Vad tycker politiker, berörda medarbetare och folk i allmänhet om utvecklingen? Vad tror berörda företag om framtiden på dessa nya framväxande marknader? Hur stora är de nya marknader som öppnas och hur stora är de privata företagens marknadsandelar där? Har de ökat eller minskat? SAF visar i en ny rapport, "Marknadsöppning pågår - tar de privata entreprenörerna över?", beräkningar av andelen privat drift/entreprenader i olika kommunala verksamheter och landsändar samt hur stor marknadspotentialen är. Rapporten innehåller också en genomgång av nyare opinionsundersökningar på området. Vi presenterar rapporten, som är en delrapport till SAFs strukturrapport 1999, vid en pressträff som vi inbjuder till. Tid: Torsdagen den 3 december kl 13.00 Plats: Hovslagargatan 5, rum 1 Medverkande: Dick Kling, chef för SAFs avdelning Analys och Utveckling och Johan Hedelin, utredare och projektledare. Välkomna! Kjell Frykhammar presschef ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/02/19981202BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/02/19981202BIT00050/bit0002.pdf

Dokument & länkar