Inbjudan till pressträff

SAFs rekryteringsenkät våren 1999 Trots fortsatt hög arbetslöshet har Sveriges företag svårt att rekrytera de medarbetare som de är i behov av. Det har SAF visat i två tidigare mycket uppmärksammade rekryteringsenkäter till företagen, den senaste redovisad i november 1998. Rekryteringsproblemen anses i företagsamheten och bland flera ansvariga politiker och myndigheter så allvarliga för landets tillväxtmöjligheter att det finns ett behov av fördjupade och regelbundet återkommande studier. SAF har nu genomfört en ny rekryteringsenkät omfattande 2.800 företag. Det ger hög precision i resultaten på nationell nivå och även möjligheter till kvalificerade slutsatser om förhållandena i olika delar av landet. I den nya enkäten har företagen även fått ange vad de anser viktigast att åtgärda för att underlätta rekrytering av nya medarbetare. Vi redovisar vårens rekryteringsenkät vid en pressträff som vi inbjuder till. Tid: Torsdagen den 27 maj kl 11.00. Plats: Hovslagargatan 5, rum 8. Medverkande: Ulf Lindberg, projektledare och regionchef SAF Stockholm, Cecilia Johansson, projektledare. Välkomna! Kjell Frykhammar Presschef

Prenumerera