Jens Spendrup på SAFs stämma

Jens Spendrup, ansvarig för SAFs 100-årsjubileum 2002, på SAFs stämma: SAFs hundraårsdag blir höjdpunkten i en svensk folkbildning om företagsamheten - Trygghet i en föränderlig värld kan inte nås genom att klamra sig kvar vid det gamla. Vi kan lära av historien men inte leva i den. Genom att blicka bakåt kan vi, i bästa fall, vinna ökad förståelse för förändringens mekanismer. - I stället för att dunka varandra i ryggen över gamla minnen, har vi därför ambitionen att göra SAFs hundraårsdag om tre år till höjdpunkten i en svensk folkbildning om företagsamheten. - I den diskussionen måste vi också våga titta på oss själva. Kraven på förnyelse, omställning och ibland även avveckling gäller naturligtvis även näringslivets organisationer. SAFs roll har förändrats flera gånger under detta sekel. - De stora omställningar som det svenska samhället nu genomgår, gör det naturligt att också fundera på vilken roll SAF och andra näringslivsorganisationer bör spela under nästa sekel. Hur kan en nationell aktör vara effektiv i en internationaliserad ekonomi? Hur kan vi ta det avgörande steget från att vara en part i förhandlingar om lönesummans fördelning, till att bli en partner i humankraftens frigörelse och utveckling? Just den utmaning vi brottas med i företagen och verkligheten. Hur skall dialogen med politik och motparter utformas då varken korporatism eller kafferep längre tycks fungera? - Vi skall låta forskare och debattörer belysa dessa frågor ur olika perspektiv. Men framförallt skall vi i detta vända oss till nästa generation. - SAFs styrelse har beslutat att uppmärksamma 100-årsdagen genom att ge ett bestående och viktigt bidrag till skolan och nästa generation. - Tanken är att företagare runt om i hela Sverige skall överlämna ett läromedel om företagsamheten till alla elever som hösten år 2002 börjar i årskurs 4. Vi vill med detta också starta en process som kan knyta närmare band och skapa tätare samarbete mellan skolan och det lokala näringslivet. - Och jag kan försäkra er att om man som jag, är född, uppvuxen och har levt hela sitt liv i företagsamheten, är det få uppgifter som känns viktigare än att få hjälpa till och släppa loss all den företagsamhet som finns hos de unga. Jens Spendrups tal finns i sin helhet på www.saf.se.

Prenumerera