Missade möjligheter till expansion och nya jobb

SAFs rekryteringsenkät våren 1999: Missade möjligheter till expansion och nya jobb - Två av tre företag som har försökt att rekrytera nya medarbetare det senaste halvåret har haft rekryteringsproblem. Av dessa företag har vart tredje företag haft så stora problem att en planerad expansion har uteblivit. Det rör sig om cirka 30.000 företag. De främsta orsakerna till att företagen inte kunnat hitta rätt medarbetare är bristande utbildning och yrkeserfarenhet. Men systemfel i arbetsmarknadspolitiken bidrar också. För företagen och medarbetarna innebär problemen missade möjligheter, för samhället i övrigt stora välfärdsförluster. Det säger Tommy Hellström, chef för SAFs marknadsorganisation i en kommentar till rapporten ”Missade möjligheter” som redovisar vårens rekryteringsenkät. Enkäten har besvarats av 2.800 företag. - Det finns två tydliga tendenser i undersökningen. Den ena är att kraven på utbildning ökar. För att individen skall vara anställningsbar krävs utbildning på en allt högre nivå. Det är särskilt märkbart i större företag. Förutom att det är brist på personer med tillräcklig utbildning och yrkeserfarenhet anger de större företagen också att regionens bristande attraktivitet är ett hinder i kampen om den mest efterfrågade arbetskraften. Den andra tendensen är ”lönekonkurrensen” om arbetskraften från a-kassan, Kunskapslyftet och svartjobbsmarknaden. Det är särskilt tydligt i de mindre företag där utbildningskraven är lägre. - Drygt hälften av företagen lyckas så småningom tillsätta de lediga tjänsterna, men en fjärdedel hittar inte någon lämplig ny medarbetare. Det motsvarar minst 20.000 jobb. Följderna av rekryteringsproblemen är att man i stället ökar övertiden, drar ned på expansionsplaner eller lägger ut produktion på underleverantörer. - Det är mycket positivt att över hälften av företagen tänker rekrytera det närmaste halvåret, men priset för de missade möjligheterna till förändringar av incitament för företagen, t ex lägre arbetsgivaravgifter och förändrad arbetsrätt, och för arbetskraften i form av satsningar på bristyrkesutbildning och skärpta krav på att ta tillgängliga jobb, kan komma att bli mycket högt. - Sverige har slarvat med reformer av arbetsmarknaden under det kärva 90-talet. Om vi nu är på väg in i en period av bättre konjunkturer kommer de allvarliga flaskhalsproblemen att förvärras och få återverkningar på lönebildning och konkurrenskraft. Ytterligare information: Ulf Lindberg, Cecilia Johansson, tfn 08-762 60 00. Undersökningen finns i sin helhet på www.saf.se!

Prenumerera